Opis produktu

Lokalizacja:
Polska, Żabów / Rosja, Tomsk
Opis projektu: System automatycznego transportu ze slitterów do magazynu
Zakres: Stworzenie oprogramowania dla PLC & HMI
Walidacja oprogramowania PLC & HMI
Narysowanie schematów elektrycznych
Uruchomienie u klienta i klienta końcowego
Narzędzia: TIA Portal, WinCC, EPLAN P8, SEW Movimot